Mijn prioriteiten

Ook na jaren van ons succesvol stadsbestuur hebben we veel plannen voor de toekomst. Op MeemetMo.be kunt u het volledige programma van 18 hoofdstukken lezen. Ik heb hier mijn 7 prioriteiten opgesomd. Als u me het vertrouwen geeft om gemeenteraadslid te zijn, zal ik uit elke prioriteit één concreet project of maatregel steunen, mede verwezenlijken of op poten zetten. Samen kunnen we bespreken welk project het zal zijn, als kandidaat-nieuwkomer sta ik open voor suggesties. Bij elk thema stel ik een idee als inspiratie voor. Mocht u er aanmerkingen hebben, neem gerust contact met me op.

  1. De nieuwe generatie: Dat zijn onze (achter)klein/kinderen van baby tot jongvolwassene: Hun opvoeding, gezondheid, opleiding, integratie, milieubesef, ervaringen en leefwereld zullen beslissend zijn over hoe ze hun levens zullen leiden en hoe ze de wereld verbeteren. Bv. kan de stad in het kader van Samen Onderwijs Maken meehelpen om de burgerkunde als nieuw vak concrete beleving te geven.
  2. Leuven in Europa en de wereld – Europa en de wereld in Leuven: Op een kleine afstand van de EU-hoofdstad, uitstekend verbonden via het spoor, de lucht en de weg, ooit slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog, vandaag een draaischijf van Europese universitaire samenwerking. Thuis van Leuvenaars met roots hier of elders (171 nationaliteiten). Leuven is in Europa en de wereld zichtbaar en omgekeerd ook. Laat ons daarop een positieve toekomst bouwen. Bv. kunnen we sterker op het toerisme van wetenschappelijke congressen inzetten.
  3. Betaalbaar en ecologisch wonen: Het succes van Leuven trekt mensen aan en dat doet de prijzen stijgen, zo werkt de vrije markt. Goed voor verkopende eigenaars, maar jonge gezinnen zonder BMP (Bank Mama & Papa) en mensen die het niet breed hebben, blijven in de kou staan. De stad moet er meer voor doen om haar voor iedereen open te houden. Om de klimaatafdruk te verminderen, moet het wonen ook groener worden. Laat ons bv. bedenken hoe we verhuurders tot energiebesparende maatregelen kunnen aanzetten, ook om de kosten van de huurders te verlagen. Naast de bouw van sociale huurappartementen kunnen we een eigen patrimonium aan huurappartementen voor andere doelgroepen opbouwen.
  4. Zorg en kansen voor iedereen volgens diens noden: We leven in een heel diverse stad. We willen solidair zijn met mensen uit bepaalde groepen die hulp en steun nodig hebben om een waardig en gelukkig leven te leven. Dat geldt voor bv. senioren, mensen in armoede, mensen met beperkingen, LGBTIQ+, religieuze gemeenschappen, niet-Nederlandstaligen, alleenstaanden…. Iedereen heeft recht op geluk. Bv. kunnen we vereenzaming van alleenstaanden in kaart brengen en terugdringen door hen maatschappelijk te betrekken. Of onze horeca zet de allergenen in hun maaltijden vrijwillig op papier om pijnlijke vragen van klanten met voedselallergie aan onwetende jobstudenten te vermijden.
  5. Lokaal ondernemerschap: Lokale ondernemingen van alle soort geven de stad haar specifieke flair, duurzaam economisch leven, tewerkstelling, maar zijn ook potentieel voor groei. Ooit is Stella Artois als een kleine lokale brouwerij gestart. De KUL produceert talent en know-how in de vorm van spin-offs. Er zijn kansen voor lokale landbouw. Bv. handige Harry’s en Henrietta’s tot KlusseBuren op te leiden en te benoemen die in de buurt kleine klusjes in huis kunnen uitvoeren; voor raad kunnen ze bij lokale handwerkers terecht die dan wel grotere werken overnemen.
  6. De stad van de Leuvenaars, door de Leuvenaars en voor de Leuvenaars: burgerinformatie en -participatie: De huidige levende buurten moeten we versterken (Kom op voor je wijk) en de informatie vanuit de stad en de participatie vanuit de Leuvenaars verbeteren om iedereen te bereiken, ook de mensen en groepen die gewoonlijk hun stem niet laten horen. Bv. elke buurt op tijd over geplande lokale ingrepen informeren en inspraak geven in de planning ervan; of de app LeuvenUp ontwikkelen waar de stad en Leuvenaars mekaar communiceren.
  7. Veilig thuis en buiten: Veiligheid, zowel gevoeld als gebaseerd of feiten, is essentieel voor zelfontplooing en vrijheid. Ze is een fundamenteel menselijk en sociaal recht. In de stad moeten voetgangers, fietsers en auto’s met elkaar veilig omgaan. Vandalisme en vuilniszakkenvoetbal is niet cool. Al in al doen we het goed op dit vlak maar we mogen het daarom niet uit het oog verliezen. Bv. de buurt te laten kennismaken met de politie, de stadswacht of de preventiedienst door hen naar de buurtfeesten uit te nodigen, of bij plaatselijke hinder tijdelijk camera’s te plaatsen om te ontraden of bewijzen te verzamelen.